برگزاری همایش پتانسیل‌های گونه‌های چوبی تند رشد

برگزاری نخستین همایش ملی پتانسیل‌های صنعتی گونه‌های چوبی تند رشد

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری و مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و مراکز صنعتی نخستین همایش ملی پتانسیل‌های صنعتی گونه‌های چوبی تند رشد را برگزار می‌کند.

هدف اصلی برگزاری این همایش فراهم کردن زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعه کاشت و بهره‌برداری از گونه‌های چوبی تند رشد در کشور است که حفظ جنگل‌های طبیعی، افزایش فضای سبز، تأمین هوای پاک، پیشگیری از وقوع سیل‌ها، حفظ خاک، پیشگیری از ریزگردها و به‌ویژه تأمین چوب صنایع سلولزی کشور از دستاوردهای آن است.

محورها

  • محدوديت‌ها و چالش‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی گونه‌های چوبی تند رشد
  • ویژگی‌ای‌های گونه‌های چوبي تند رشد صنوبر، پالونیا و اکالیپتوس و غیره
  • قابلیت‌ها و ارزيابی‌های محیط زيستی گونه‌های چوبی تند رشد
  • تجربیات ملی و بین‌المللی استفاده از گونه‌های چوبی تند رشد
  • قابلیت‌های اقتصادی و بازرگاني گونه‌های چوبي تند رشد
  • مزيت‌ها و کاربردهای صنعتي گونه‌های چوبي تند رشد
  • فناوری‌های نوين در کاربرد گونه‌های چوبي تند رشد

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال کنند.

پست الکترونیکی: CIPFW2021{at}gmail{dot}com
مهلت ارسال: دوشنبه 15 دی 99
زمان برگزاری: چهارشنبه 13 اسفند 99
شماره تماس: ۳۲۲۵۱۷۰۱ – ۰۱۷