برگزاری وبينار ظهور زنجيره‌های ارزش جهانی

برگزاری وبينار ظهور زنجيره‌های ارزش جهانی در بازارهای پيشران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ظهور زنجیره های ارزش جهانی در بازارهای پیشران را برگزار میکند.

محورها

  • مقايسه جانشينی سازمانی، پروسه يادگيری و نوآوری، حاكميت و جهش ميان زنجيره‌های ارزش در كشورهاي توسعه يافته
  • مدل توسعه سه مرحله‌ای ايجاد زنجيره ارزش جهانی براي بازارهای پيشرو
  • مروری بر بازارهای پيشرو و اهميت فزاينده آن در سال‌های اخير
  • نحوه كسب دانش از طريق تعاملات رقابتی
  • معرفی زنجيره‌های ارزش و نحوه عملكرد

مهمان

  • محمد مهدی جهانبخت استاديار در دانشكده صنايع دانشگاه تگزاس آرلينگتون؛ پژوهشگر و متخصص در زمينه‌هاي مديريت نوآوری، سياست گذاري نوآوري و كارآفرينی در كشورهای در حال توسعه

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳ مرداد۰۰
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۷۱