برگزاری وبینار آشنایی با فرصت‌های معرفی

برگزاری وبینار آشنایی با فرصت‌های معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وبینار آشنایی با فرصت‌های معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه را برگزار می‌کند.

این رویداد با هدف توسعه و دستیابی به فناوری‌های آینده برنامه‌ای در جهت حمایت از توسعه‌دهندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است و مجموعه‌ای از خدمات و حمایت‌ها ازجمله کمک‌هزینه تحقیق و توسعه گرنت را ارائه می‌کند.

در این وبینار ارائه‌دهندگان به معرفی خدمت گرنت تحقیق و توسعه، معرفی خدمت هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و فرآیند ثبت درخواست آن در سامانه غزال می‌پردازند.

مخاطب‌ها

  • شرکت‌های دانش‌بنیان
  • اعضای هیات‌علمی
  • دانشجویان

سخنران‌ها

  • سید محمد مهدوی، مشاور رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
  • هدی مراغه‌ای، کارشناس توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان برگزاری: ساعت 12:00 تا 14:00 – چهارشنبه 19 آذر 99
شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۰۶-021