برگزاری دوره آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره

وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری

پارک علم و فناوری استان مرکزی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دوره آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره را برگزار می‌کند.

مدرس دوره سروش حریر فروش، دکتری مدیریت گرایش بازاریابی از دانشگاه بورداکس فرانسه و هزینه شرکت در این دوره آموزشی 200 هزار تومان است.

محورها

  • zopa و اقدامات حرفه ای یک مذاکره کننده
  • ارزش ها و نحوه تبادل آنها در مذاکره
  • تعریف سطوح مذاکره و مذاکره کننده
  • قدرت مذاکره و نحوه بکارگیری آن
  • تعریف و ترمینولوژی مذاکره
  • ترفند ها و دام های مذاکره

زمان برگزاری: ساعت 08:30 تا 12:30 – دوشنبه 24 آذر و سه‌شنبه 25 آذر 99
شماره تماس: 32753210-044