ششمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری مدرس
ششمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری مدرس با موضوع معرفی کارآفرین در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد، ششمین لایو اینستاگرامی خود با موضوع معرفی زهرا نقوی، کارآفرین درزمینه تجهیزات آزمایشگاهی را برگزار کند.

زهرا نقوی موسسه و مدیرعامل شرکت آزمایشگاهی ارسباران شیمی و رئیس هیأت مدیره موسسه آرمان بارز ساعی هستند.
شرکت ارسباران در سال ۱۳۷۶ تأسیس‌شده و فعالیت خود را برای واردات، توزیع و تهیه و تجهیزات و ابزارهای آزمایشگاهی به بخش‌های دولتی و خصوصی مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پتروشیمی، شرکت‌های نفت و گاز و آب و فاضلاب و جدیدترین فناوری و همچنین قیمت رقابتی آغاز کرده است.

مهمان

زهرا نقوی، کارآفرین درزمینه تجهیزات آزمایشگاهی

زمان برگزاری: ساعت 15:00 تا 15:30، روز ‌چهارشنبه 15 مرداد 99
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری