برگزاری ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت

برگزاری ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت با شعار: دانشگاه فناور در خدمت صلح، سلامت و توسعه را برگزار می‌کند.

محورهای این همایش در قالب پیشگیری، تشخیص، درمان و فناوریهای نرم سلامت در حوزه کرونا با پنل‌های تخصصی، مسابقه دانشجویی و فن بازار است.

در این همایش از کلیه‌ی دانشگاه ها، مراکز رشد و شرکتهای فناور در حوزه سلامت برای داشتن غرفه‌های مستقل دعوت به عمل آمده است، مراکز رشد می‌توانند در غرفه‌ی خودشان برای شرکتهای زیر مجموعه‌شان هایپر لینک ایجاد نمایند و یا شرکت‌ها هرکدام غرفه مستقل داشته باشند.

در این برنامه از کلیه هسته‌های پژوهشی و فناور و کلیه‌ی صاحبان ایده ازبین دانشجویان و اعضای هیأت علمی دعوت میشود تا غرفه‌های مستقلی را درخواست داده و ایجاد کنند. این غرفه‌ها به مدت یکسال قابلیت بازدید توسط عموم را دارد و بستر مناسبی برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد می‌کند.

زمان برگزاری: دوشنبه 6 بهمن و سه‌شنبه 7 بهمن 99
دبیرخانه: تهران، خیابان ایتالیا، حد فاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک ۴۱
شماره تماس: ۸۸۳۹۲۱۷۶-021