برگزاری رویداد تخصصی کاربرد پلیمرها در بتن و ملات

برگزاری رویداد تخصصی کاربرد پلیمرها در بتن و ملات

مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی رویداد تخصصی کاربرد پلیمرها در بتن و ملات را برگزار می‌کند.

مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی به‌عنوان اولین مرکز رشد تخصصی فعال در حوزه سوانح با همکاری بنیاد بتن ایران، اقدام به برگزاری رویداد در حوزه تکنولوژی مصالح کرده است.

در این رویداد صاحبان ایده این امکان رادارند تا در فضایی دوستانه و فناورانه ایده‌های ابتکاری خود را مطرح ساخته و تحت رهبری اساتید مجرب، ضمن تقویت مهارت‌های ایده‌پردازی، نقاط ضعف خود را برطرف نموده و آن را پرورش دهند.

در خصوص چارچوب فعالیت و زمینه کاری در طول برگزاری رویداد لازم به توضیح است که موضوع اصلی پلیمرها در بتن و ملات بوده و زیرمجموعه‌های آن شامل انواع مصالح کامپوزیت سیمانی، کاربرد پلیمرها در بتن و مواد افزودنی شیمیایی بتن است که علاقه‌مندان در طی این ایام به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

محورها

  • انواع مصالح کامپوزیت سیمانی
  • مواد افزودنی شیمیایی بتن
  • کاربرد پلیمرها در بتن

زمان برگزاری: سه‌شنبه 21 دی 00
شماره تماس: 46140181 داخلی 125، 126 و 127