فراخوان شرکت آوید سامانه رایمون

فراخوان شرکت آوید سامانه رایمون، مستقر در پارک علم و فناوری البرز

شرکت آوید سامانه رایمون از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری البرز، طرحی را تدوین کرده است تا بسته نرم‌افزار ERP (مالی، اداری، تولیدی) خود را به شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان با تخفیفت ویژه ارائه کند‌.

در پیوست زیر طرح فروش و معرفی کامل بسته نرم‌افزاری قرارگرفته است.

پست الکترونیکی: raymon{dot}co{at}outlook{dot}ir
شماره تماس: 026-34762438
آدرس: استان البرز، پارک‌ علم‌ و ‌فناوری‌ البرز، ساختمان‌B2، طبقه‌۴، واحد ۴۰۳‌و ۴۰۷