برگزاری وبینار رویداد جست‌وجو

برگزاری وبینار رویداد جست‌وجو و تحلیل اطلاعات فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار رویداد جست‌وجو و تحلیل اطلاعات فناوری را برگزار می‌کند.

محورها

  • رویكردهای دسترسی به اطلاعات فناوری
  • اهمیت اطلاعات فناوری
  • تحلیل اطلاعات پتنت

مخاطبین

  • شركت‌های دانش‌بنیان
  • واحدهای فناور
  • دانشجویان

مدرس

  • محمدرضا بختیاری مدیر مركز علمی شركت ایدئال تشخیص آتیه

زمان برگزاری: دو‌شنبه ۱9 مهر ۰۰
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱38