برگزاری لایو اینستاگرامی دانشگاه مازندران

برگزاری لایو اینستاگرامی دانشگاه مازندران با موضوع تجارت اینترنت و فرهنگ دیجیتال

دانشگاه مازندران در راستای برگزاری سلسله سخنرانی‌های آنلاین، در نظر دارد لایو اینستاگرامی تحت عنوان تجارت اینترنت و فرهنگ دیجیتال به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای جهان پساکرونا را برگزار کند.

سخنران: دکتر حمید دوست محمدیان، استاد دانشگاه FHM کشور آلمان
زمان برگزاری: ساعت 14، روز دوشنبه 23 تیر‌ سال جاری
محل برگزاری: اینستاگرام- غیرحضوری