تولید الکترود گرافیتی

درخواست همکاری صندوق بیمه اجتماعی برای تولید الکترود گرافیتی

با توجه به انحصار تولید الکترود گرافیتی در چهار کشور صنعتی جهان و اهمیت ورود به این حوزه و حمایت از تولید آن در سال حمایت از کالای ایرانی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، آمادگی خود را در این خصوص برای همکاری با واحدهای فناور اعلام کرده است.در این رابطه از واحد‌هایی که توانایی همکاری برای بومی‌سازی الکترود گرافیتی را دارند دعوت به عمل می‌آید.

شماره تماس: 82231000-021 داخلی 7