اولین نماشیگاه بین المللی مسکن، شهر‌سازی، بازآفرینی شهری و شهر هوشمند

اولین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و شهر هوشمند

اولین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و شهر هوشمند به همت وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به‌عنوان یک دستگاه مهم و تأثیر گذار حوزه بازآفرینی شهری در نظر دارد در این نمایشگاه حضوری مؤثر و فعال داشته باشد و در محورهای زیر آماده همکاری است.
شرکت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در مسکن و شهرسازی
شرکت‌های طراح نرم‌افزار، سایت‌های اینترنتی و تبلیغات مسکن و شهرسازی
شرکت‌های مرتبط با تجهیزات رفاهی، پارک‌ها، اماکن ورزشی و عمومی
بیمه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری
شرکت‌های مرتبط با مبلمان شهری
استارت‌آپ‌های شهری و یا استارت‌آپ‌های محله محور
شرکت‌های طراح و مجری ساختمان‌های هوشمند و سبز
شرکت‌های مرتبط با  سیستم‌های آتش‌نشانی، اطفاء حریق جهت محلات فرسوده بافت‌های تاریخی و ارائه پیشنهاد در خصوص محلات فرسوده با دسترسیهای شهری
معرفی شرکت‌های نوآورانه درزمینه پسماند و بازیافت زباله
معرفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در بافت‌های قدیمی شهر
معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مسکن، شهرسازی، بازآفرینی و شهرهای هوشمند
معرفی شرکت‌های فعال در حوزه HSE

شماره تماس: 09125285129 خانم محمدیان روشن