دومین همایش مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط‌ زیست)

دومین همایش مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط‌ زیست)

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد با مشارکت سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، دومین همایش مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست را برگزار کند. هدف از برگزاری این همایش ارائه آخرین یافته‌های علمی و تعامل اساتید، مسئولین اجرایی، محققین، کارشناسان و دانشجویان است.
محورهای همایش شامل؛ هیدرولیک و هیدرولوژی، اثرات زیست‌محیطی و بهداشتی سیلاب‌ها، زیست‌پالایی جنگل، مرتع و بیابان، مهندسی آب و فاضلاب، حفاظت آب، خاک و گیاه، مدیریت پسماندهای کشاورزی، برهم‌کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران سیل، بهره‌وری و کارایی مصرف آب و پهنه‌بندی، مدیریت سیلاب و بیمه سیل، آبخیزداری و استحصال آب، تاب‌آوری و سازگاری با سیلاب، تنش‌های محیطی و مدیریت آن‌ها، تصویه آب و پساب و فرایندهای آن، مدیریت شوری آب‌های سطحی و زیرزمینی، مدیریت، پایش و ارزیابی مرتع، مدیریت بحران سیلاب، پیش‌بینی و هشدار سیلاب و خشکسالی و تغییرات اقلیم است.
مهلت ارسال مقالات: 15 شهریورماه 98
زمان برگزاری: روز پنج‌شنبه مورخ 23 آبان‌ماه 98
محل برگزاری: دانشگاه گنبد کاووس