اولین همایش ملی بومی‌سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور

اولین همایش ملی بومی‌سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور

به میزبانی دانشگاه علامه محدث‌نوری با مشارکت و حمایت دستگاه‌های علمی و اجرایی کشور، اولین همایش ملی بومی‌سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور برگزار می‌شود.

زمان برگزاری: 2 اسفندماه 97

محلی برگزاری:

شماره تماس: 44511860-011
آدرس دانشگاه: مازندران، نور، خیابان شیخ‌فضل ا… نوری، ابتدای‌محور نور به چمسان