دومین همایش ملی برند در ورزش

دومین همایش ملی برند در ورزش

در راستای تأثیر برند در رشد و توسعه صنعت ورزش و تأسیس دبیرخانه دائمی برند در ورزش در سال 94، با مأموریت توسعه علم برند در این حوزه در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، «دومین همایش ملی برند در ورزش» برگزار می‌شود. شایان ذکر است که در این همایش «هویت ورزش رضوی» به‌عنوان یکی از برندهای تأثیرگذار در حوزه صنعت ورزش در سطح ملی و فراملی رونمایی می‌شود.

زمان برگزاری: روز 23 آبان‌ماه 98
محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
آخرین مهلت ارسال مقالات: روز 1 آبان‌ماه 98
شماره تماس: 09056465764، دبیرخانه دائمی برند در ورزش