رویداد فناورانه خودروهای آینده
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس
وبینار مسیر نوآوری و کارآفرینی