طرح رویش هسته‌های فناور
نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۴۰۱
کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
معرفی پارک
برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
چهل و هشتمین شورای فناوری