هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
بزرگ‌ترین رویداد حوزه کشاورزی شرق آفریقا
اولین جلسه شورای مدیران در سال 1403
دید و بازدید سال نو در پارک تربیت‌مدرس
دومین فراخوان فن‌تز مواد
برگزاری اولین تور ملی علوم انسانی