فراخوان ارزیابی سالانه شرکت‌های عضو دوره مؤسسات
بازدید پارک از پارک علم و فناوری پردیس
برگزاری دوره آموزشی کلیک، مدیریت حرفه‌ای دیجیتال
برگزاری دوره روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی
برگزاری رویداد جذب ایده با محوریت ایده‌های نو
سیاست‌های توسعه صنعتی کره جنوبی
فراخوان تصفیه پساب و بازچرخانی آن
کانال اشتراک‌گذاری درخواست‌های فناورانه
تزریق دوز دوم واکسن شرکت‌های مستقر در پارک