تزریق دوز دوم واکسن شرکت‌های مستقر در پارک

تزریق دوز دوم واکسن شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به اطلاع می‌رساند، پیرو فراخوان دانشگاه تربیت‌مدرس در خصوص واکسیناسیون، افراد می‌توانند مطابق جدول زمانبندی پیوست برای تزریق دوز دوم و دوز اول به دانشگاه مراجعه کنند.