برگزاری جلسه هیأت‌رئیسه پارک

برگزاری جلسه هیأت‌رئیسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، جلسه‌ای را با نمایندگان شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش در خصوص موضوعات نحوه تعامل شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش با پارک، نحوه مدیریت ساختمان پویش، ارائه انتقادات و پیشنهادات و پرسش و پاسخ برگزار کند.

از مدیران عامل شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش درخواست می‌شود در این جلسه شرکت کنند. در غیر اینصورت نمایندگان تام‌الاختیار این شرکت‌ها در جلسه حضور پیدا کنند.

زمان برگزاری: ساعت 13:30 تا 17:30- شنبه 29 شهریور سال 99
محل برگزاری: سالن آمفی‌تئاتر ساختمان پویش
شماره تماس: 91082100-021- مراکز رشد داخلی: 3051 – مؤسسات داخلی: 2041