برگزاری مجموعه وبینارهای تپش سبز

برگزاری مجموعه وبینارهای تپش سبز

مرکز نوآوری گردشگری، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم با همکاری شهرداری قم مجموعه وبینارهای تپش سبز را برگزار می‌کند.

این وبینارها با هدف شناسایی و حمایت از ایده های مربوط به محصولات و یا خدمات دارای کاربرد در مجموعه ساختمان های سبز برگزار می‌شود.

وبینار دوم  وبینار فرصت های مدیریت هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی و تولید انرژی های پاک در ساختمان سبز است که شما از طریق لینک زیر می توانید در آن ثبت نام کنید.

زمان برگزاری: یک‌شنبه 19 بهمن 99
شماره تماس: 38850003 – 025