چهل و ششمین ماهنامه وزارت علوم

ناحیه‌نوآوری مدرس در چهل و ششمین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چهل و ششمین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع جشنواره ملی تجلیل از ویژه‌نامه گزارش عملکرد  منتشرشده است، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت خبرنامه به لینک پیوست مراجعه کنند.

با مراجعه به بخش شهر جزء ما نیست؛ ما جزئی از شهریم از ناحیه‌نوآوری مدرس بخوانید.