آنالیز مواد و محلول‌ها با دستگاه GC-Mass

آنالیز مواد و محلول‌ها با دستگاه GC Mass توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

در شرایط کنونی کشور و با توجه به همکاری همه‌جانبه برای مبارزه با بیماری کرونا پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در زمینه‌های مختلف موردنیاز فعالیت داشته است؛ که از مهم‌ترین نگرانی این روزها برای تولیدکنندگان مواد ضدعفونی‌کننده، سنجش نوع و درصد الکل مصرفی آن‌هاست و از همین رو آنالیز آن‌ها برای تشخیص الکل‌های تقلبی یا تعیین خلوص می‌تواند بسیار سودمند باشد.
هامون طب پیشرو به‌عنوان یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و بازوی علمی و پژوهشی مجموعه هامون با برخورداری از دستگاه‌های GC  GCmass   LCMass ICP  IC، در حال فعالیت در خصوص آنالیز کلیه داروها، سموم، فلزات سنگین، آنیون‌ها، متابولیت‌های دارویی و غیره است.

دستگاه GC-Mass  کاربرد گسترده‌ای در صنایع داروسازی، کشاورزی، پتروشیمی و غیره به‌منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته با نقطه‌جوش پایین دارد.

کاربرد دستگاه
  • جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار مانند هیدروکربن‌ها، استرها، الکل‌ها و اسانس‌ها
  • تعیین وزن مولکولی و طیف جرمی ترکیبات
  • تعیین میزان خلوص مواد