بازدید دکتر احمدی

بازدید دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس

بازدید از مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر خسرو پیری مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه و جمعی از مدیران و معاونین دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری مدرس روز سه شنبه 1395/03/26 برگزار گردید.

در این بازدید طی جلسه ای ابتدا دکتر فتح اله امی سرپرست پارک علم و فناوری به معرفی اهداف، دستاوردها و برنامه های آتی پارک پرداختند.

دکتر محمد تقی احمدی ریاست دانشگاه تربیت مدرس نیز در خصوص دستاوردهای دانشگاه در زمینه تجاری سازی و تاسیس شرکت های دانش بنیان مطالبی را عنوان نمودند.

سپس دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت در رابطه با لزوم استفاده از حمایت های بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداختند.
1395/03/26