فراخوان واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک
اختلال اینترنت و تلفن در ساختمان گردآفرید
برگزاری جلسه پارک با مدیران ساپکو ایران خودرو
تقویم آموزشی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا
انتخاب استارپوزال به‌عنوان معرف شرکت‌های خلاق
خرید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده
روال کاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در فروردین‌ماه سال ۹۹
فراخوان شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی